Odkvapový systém KJG je navrhnutý tak, aby odvádzal dažďovú vodu z povrchu strechy alebo fasády a predchádzal tak možným problémom s vlhkosťou a poškodením budovy. Ide o komplexný systém, ktorý zahŕňa rôzne prvky, ako sú odkvapové drážky, líce, zvody a ďalšie súčasti. Tieto prvky sú inštalované na streche alebo fasáde a umožňujú efektívny odtok vody.

Odkvapové systémy sú dôležité pre udržanie správneho stavu striech a fasád, pretože zabraňujú hromadeniu vody a potenciálnym problémom, ako je prenikanie vlhkosti do budovy, vznik plesní alebo poškodenie materiálov.

Chcem ponuku